Lyceum aan zee. Rector Lyceum aan Zee ontslagen wegens geen diploma's 2019-02-12

Lyceum aan zee Rating: 7,3/10 418 reviews

Rector Lyceum aan Zee ontslagen wegens geen diploma's

lyceum aan zee

Het Lyceum aan Zee is geopend in het schooljaar 2007-2008. Steeds als een club mislukte zag ik deze woorden en dat taaltje weer langskomen: duurzaam, consult, peformance, verbinden, maatwerk, co-creatie, klant. J de Groot 13 mei 2014 — 20 J de Groot 13 mei 2014 — 20:18 Uit de artikelen is niet duidelijk welk diploma Mevrouw Wezel niet heeft. Ben benieuwd bij welk onderwijsadviesbureau deze Coby Wezel binnenkort komt te werken. Ook kan zij incidenteel onderzoek instellen bij klachten of signalen. En ook mijn referenties werden pas na indiensttreding gechecked. Daarvoor droeg de locatie de naam Johannes College.

Next

Schoolkeuze

lyceum aan zee

In dit geval krijgen u en uw kind een oproep van de leerplichtambtenaar om over het verzuim te komen praten. Dit doen wij door weten, leren en presteren aan elkaar te verbinden. Onder leiding van de huidige schoolleiding is er een nieuwe koers ingeslagen gericht op verbetering van het onderwijs aan de 1000 leerlingen van deze locatie. Dit doen wij om de functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag, om gepersonaliseerde advertenties en content op onze websites te tonen en om interactie via social media mogelijk te maken. Het niet hebben van dat diploma heeft wellicht geen invloed op haar eerdere benoemingen als locatiedirecteur en opleidingsmanager. Om u binnenkort te vertellen tijdens een studiedag hoe je les moet geven.

Next

Schoolkeuze

lyceum aan zee

Hoe kan het dat de werkgevers Hoe kan het dat de werkgevers vóór Lyceum aan Zee hebben zitten slapen? Dat iemand dat bij elkaar liegt, verzin je ook niet. Op de plaats van de oude sporthal staan nu twee moderne sporthallen die tevens gebruikt worden tijdens de examens. Tenslotte laat je je nieuwe werkgever niet bellen met die waar je nog in dienst bent en geen weet heeft dat je aan het solliciteren bent. Door verder gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies voor de doeleinden zoals beschreven in onze. Hoe is het toch in godsvredesnaam mogelijk dat een sollicitatiecommissie zo iemand als dit aanneemt? Maar zoveel in zo'n kort bestek bij elkaar, dat is toch wel een prachtige verzameling.

Next

Lyceum aan Zee in Den Helder

lyceum aan zee

Omgekeerd moet ik 5 maanden verder nog steeds een arbeidscontract krijgen … ook dat is onderwijs. Wel ziet zij toe op de naleving van wettelijke voorschriften en op de kwaliteit van het stelsel van hoger onderwijs als geheel. Deze brandde volledig af en ook enkele lokalen werden verwoest. Aan al deze tekenen herken je het beest. Problemen In het schooljaar 2008-2009 waren er veel problemen met roosters en was er een klein slagingspercentage.


Next

Zoek en vergelijk

lyceum aan zee

Bij verzuim van meer dan 16 lesuren binnen 4 weken is de school verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De school is gehuisvest in een modern gebouw, dat geopend is in december 2007. Indien over deze instelling inspectierapporten zijn verschenen vindt u deze hier onder. Voor 2007 droeg het Lyceum aan Zee de naam Etty Hillesum College vernoemd naar die in het vernietigingskamp omkwam. Over the time it has been ranked as high as 1 275 599 in the world, while most of its traffic comes from Netherlands, where it reached as high as 17 175 position.


Next

Absentie melden

lyceum aan zee

. Met de nieuwe naam onderstreept de school haar vernieuwde onderwijsaanbod. Op het Junior College krijgen de onderbouwklassen les. Gooiconsult biedt uitsluitend maatwerkprogramma's die altijd in co-creatie met de klant worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dus het hoeft niet zo te zijn dat haar eerdere werkgevers hebben zitten slapen.

Next

Rector Lyceum aan Zee ontslagen wegens geen diploma's

lyceum aan zee

Hoger onderwijs De inspectie geeft in het hoger onderwijs geen oordelen over de kwaliteit van opleidingen of instellingen. According to Siteadvisor and Google safe browsing analytics, Lyceumaanzee. Iemand kennissen bij een van onderstaande werkgevers? Beter ten halve gekeerd dan Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald denk ik dan maar. Het Lyceum aan Zee valt onder de stichting Scholen aan Zee. Brand Op brak er brand uit in de sporthal van het Lyceum aan Zee. Ontvangt de school ondanks een herinneringsmail geen absentiemelding, dan is de leerling verplicht een uur na te blijven. Dit kan voor zowel een afwezigheid voor bezoek aan de tandarts tot afwezigheid i.

Next

Schoolkeuze

lyceum aan zee

Ja, vooraf hadden referenties etc. In mei 2014 zag het schoolbestuur zich genoodzaakt de per 1 januari 2014 aangetreden directeur Coby Wezel op staande voet te ontslaan, omdat zij niet over de vereiste onderwijsbevoegdheid bleek te beschikken. De hoofdvestiging is aan de Drs. De melding van de brand kwam binnen om 15:23 uur en rond 16:45 uur was het vuur onder controle. Indien er geen melding plaats vindt, dan geldt de afwezigheid als ongeoorloofd en ondervindt de leerling de consequenties van kortdurend ongeoorloofd verzuim. Vanwege de slechte resultaten is directeur Frank Merten per schooljaar 2009-2010 uit zijn functie ontheven.

Next

Schoolkeuze

lyceum aan zee

Hier wordt lesgegeven in , , en. Het Lyceum aan Zee heeft ook nog een nevenvestiging in , het. De van , en waren ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook ik heb pas na mijn indiensttreding mijn diploma's moeten overleggen. Bij regelmatig verzuim maar minder dan de genoemde norm, kan de leerplichtambtenaar de leerling uitnodigen voor een gesprek tijdens het spreekuur op school. De oorzaak van de brand is onbekend; brandstichting wordt niet uitgesloten. Hierna stromen de leerlingen door naar de bovenbouw van Lyceum Aan Zee, , of , alle gevestigd te Den Helder.

Next